นโยบายความเป็นส่วนตัว

คำชี้แจงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย

ที่ Mission Software (Thailand) Co,.Ltd เรามีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินที่คุณส่งให้เรา ข้อมูลนี้ให้ไว้เมื่อคุณลงทะเบียนเพื่อรับบริการหรือผลิตภัณฑ์บางอย่างของ Mission Software (Thailand) Co,.Ltd เช่น การซื้อขายหุ้นออนไลน์ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับจากคุณจะช่วยให้เราสามารถให้บริการและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการปรับปรุงซึ่งตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุด

เราจะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลที่สาม อย่างไรก็ตาม ภายใต้เงื่อนไขบางประการ เราจะแบ่งปันข้อมูลนี้:

เราแบ่งปันข้อมูลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจตามปกติ เช่น การจัดหาบริการใดๆ ที่คุณสมัคร และกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการเหล่านี้ เช่น การเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับบริการเหล่านั้น และการแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับบริการเหล่านี้ ตามวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย/ข้อบังคับตามปกติที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานกำกับดูแลและรัฐบาลอื่นๆ กำหนด และบางครั้งเราอาจเชิญบุคคลที่สามที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมในข้อเสนอที่เรารู้สึกว่าน่าจะดึงดูดลูกค้าของ Mission Software (Thailand) Co ลูกค้า ,.Ltd. อาจมีความจำเป็นสำหรับบริษัท มิชชั่น ซอฟต์แวร์ (ประเทศไทย) จำกัด Ltd เพื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อตัวแทนและผู้รับเหมาของเรา หรือให้กับผู้รับเหมาช่วงของพวกเขา อย่างไรก็ตาม บุคคลเหล่านี้จะต้องใช้ข้อมูลที่ได้รับจาก Mission Software (Thailand) Co,.Ltd สำหรับการใช้งานดังกล่าวโดยเฉพาะ

ข้อมูลบัญชีของคุณได้รับการปกป้องโดยวางไว้ในส่วนที่ปลอดภัยของแอปพลิเคชันมือถือของเรา นั่นคือเหตุผลที่คุณต้องป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบที่ไม่ซ้ำกันทุกครั้งที่คุณต้องการเข้าถึงข้อมูลบัญชีของคุณ

ช่วยเราปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณโดยการรักษาความลับของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่คุณใช้สำหรับบริการใด ๆ ของเรา

โปรดทราบว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ได้สร้างสัญญาหรือสิทธิ์ทางกฎหมายอื่น ๆ ในหรือในนามของฝ่ายใด ๆ และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำเช่นนั้น

ยินดีต้อนรับสู่มิชชั่นซอฟต์แวร์ ชื่อโดเมน www.missonsoftwarethailand.com (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "เว็บไซต์") เป็นของ Mission Software (Thailand) Co,.Ltd ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติบริษัท พ.ศ. 2559 มีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ที่ Mission Software (Thailand) บจก. อาคารไทยวีรวัฒน์ 86/1 ถนนธนบุรี ชั้น 15 ห้องเลขที่; 15 B กรุงเทพมหานคร 10600 .ประเทศไทย

เพื่อวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เมื่อใดก็ตามที่บริบทต้องการคำว่า "คุณ" หรือ "ผู้ใช้" ให้หมายถึงบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใดๆ รวมถึงลูกค้าออนไลน์และออฟไลน์ และคำว่า "เรา" "เรา" "ของเรา" จะหมายถึง ซอฟต์แวร์ภารกิจ / ภารกิจการค้ามือถือ

ที่ Mission Software เรารับทราบและยอมรับว่ารายละเอียดส่วนบุคคลที่คุณให้กับเราจะถูกเก็บไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดและใช้ข้อมูลในลักษณะที่จะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าของเราเท่านั้น เราถือว่าความสัมพันธ์ของเรากับคุณมีค่ามาก และมุ่งมั่นที่จะเคารพและปกป้องสิทธิ์ในความเป็นส่วนตัวของคุณ เราจะปกป้องรายละเอียดส่วนบุคคลที่ได้รับจากคุณด้วยความระมัดระวังในระดับเดียวกัน แต่ไม่น้อยกว่าระดับการดูแลที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การเผยแพร่ หรือการเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้ในขณะที่เราปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับของเราเองในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปรับปรุงบริการของเราและเพื่อให้คุณได้รับการปรับปรุงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราหรือข้อมูลที่อาจเป็นที่สนใจของคุณ ข้อมูลที่รวบรวมจากคุณจะถูกนำมาใช้ในเจตนาและบริบทที่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน เราจะใช้ข้อมูลของคุณเพื่อดำเนินการตามคำขอซื้อขายของคุณและดำเนินการชำระหนี้ตามภาระผูกพันของคุณ เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปรับปรุงบริการของเราและเพื่อให้คุณได้รับการปรับปรุงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราหรือข้อมูลที่อาจเป็นที่สนใจของคุณ ข้อมูลที่รวบรวมจากคุณจะถูกนำมาใช้ในเจตนาและบริบทที่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน เราจะใช้ข้อมูลของคุณเพื่อดำเนินการตามคำขอซื้อขายของคุณและดำเนินการชำระหนี้ตามภาระผูกพันของคุณ เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปรับปรุงบริการของเราและเพื่อให้คุณได้รับการปรับปรุงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราหรือข้อมูลที่อาจเป็นที่สนใจของคุณ ข้อมูลที่รวบรวมจากคุณจะถูกนำมาใช้ในเจตนาและบริบทที่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน เราจะใช้ข้อมูลของคุณเพื่อดำเนินการตามคำขอซื้อขายของคุณและดำเนินการชำระหนี้ตามภาระผูกพันของคุณ ข้อมูลที่รวบรวมจากคุณจะถูกนำมาใช้ในเจตนาและบริบทที่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน เราจะใช้ข้อมูลของคุณเพื่อดำเนินการตามคำขอซื้อขายของคุณและดำเนินการชำระหนี้ตามภาระผูกพันของคุณ ข้อมูลที่รวบรวมจากคุณจะถูกนำมาใช้ในเจตนาและบริบทที่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน เราจะใช้ข้อมูลของคุณเพื่อดำเนินการตามคำขอซื้อขายของคุณและดำเนินการชำระหนี้ตามภาระผูกพันของคุณ

เราเข้าใจชัดเจนว่าคุณและข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นหนึ่งในทรัพย์สินที่สำคัญที่สุดของเรา เราจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลของคุณ รวมถึงข้อมูลทางการเงินที่ละเอียดอ่อนที่เก็บรวบรวม หากมี บนคอมพิวเตอร์ที่อาจได้รับการคุ้มครองโดยมาตรการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพและทางเทคโนโลยีที่สมเหตุสมผล หากคุณคัดค้านการถ่ายโอนหรือใช้ข้อมูลของคุณในลักษณะนี้ โปรดอย่าให้รายละเอียดข้อมูลของคุณบนแอปพลิเคชันมือถือ

เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและรายละเอียดธุรกรรม การเข้าถึงโซนปลอดภัยของแอปพลิเคชันมือถือของเราถูกจำกัดโดย ID ล็อกอินและรหัสผ่านเฉพาะที่คุณเลือก คุณควรระมัดระวังในการจัดการ ID และรหัสผ่าน และควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณจะไม่เปิดเผยให้ใครทราบ และอย่าเก็บไว้เป็นลายลักษณ์อักษร คุณควรเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นระยะๆ เราและบริษัทในเครือของเราจะแบ่งปัน/ขาย/โอน/อนุญาต/ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดกับหน่วยงานธุรกิจอื่นเพื่อดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจใดๆ หรือการจัดองค์กรใหม่ การควบรวมกิจการ การปรับโครงสร้างธุรกิจหรือด้วยเหตุอื่นใด เมื่อคุณให้ข้อมูลของคุณกับเรา คุณให้ข้อมูลดังกล่าวแก่เราและบริษัทในเครือของเรา และเราและบริษัทในเครือของเราอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้บริการต่างๆ แก่คุณเกี่ยวกับธุรกรรมของคุณที่ดำเนินการบน www.missionsoftwarethailand.com